پاف تنه درختی (نشیمن)

قبول سفارش ساخت انواع نشیمن تنه درختی (پاف) ریشه درخت سنجد در گارگاه نجاری گرند وود.

  • ارتفاع تنه درخت: 48 سانتیمتر
  • گونه چوب: درخت سنجد
  • قطر تنه درخت: 40 سانتیمتر
  • کاورینگ: پلی استری 

سفارش پاف چوبی تنه درختی

محصولی که مشاهده می کنید فروخته شده است، برای سفارش طرح و مدل جدید مخصوص خودتان تماس بگیرد.
اطلاع از قیمت: 5052017-0919